Kunststudier i Norge

Når det kommer til utdannelse er det ingen forskjell på kunstnere og andre profesjoner. Utdannelse er nesten altavgjørende for om du kommer til å lykkes. Kunst er et håndverk, og det bør læres fra bunnen av. Uansett hvilken kunstretning man velger er fordypning og teknikk viktig, og kontaktene man knytter under studietiden kan være avgjørende for den framtidige karrieren. De norske kunstinstitusjonene har fostret storheter som: Pushwagner, Nerdrum, Vanessa Baird og Edvard Munch.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er Norges eldste og mest tradisjonsrike kunstutdanning. Kunsthøyskolen ble etablert i 1818, da under navnet Statens håndverk- og kunstindustriskole. I 1992 ble den slått sammen med Statens kunstakademi, Statens teaterhøgskole, Statens balletthøgskole og Statens operahøgskole og ble til det vi i dag kjenner som Kunsthøgskolen i Oslo.

KHiO tilbyr kunstfagutdannelser på bachelor- og masternivå. De har spesialisert seg på metall- og smykkekunst, keramikk, grafikk og tekstil. I tillegg tilbyr også KHiO studier i teater, ballett, design (grafisk design, klesdesign, interiørarkitektur, illustrasjon og kostymedesign), opera og billedkunst.

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole, og hvert år tar de opp omtrent 500 studenter på de forskjellige fagene.

Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) tilbyr kunstfaglig utdannelse på bachelor- og masternivå. 1. januar 2017 ble KHiB en del av Universitetet i Bergen. Samtidig ble de slått sammen med Griegakademiet, og fikk navnet Institutt for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Skolen har i dag plass til om lag 350 studenter.

Kunstutdannelsen har primært fokus på: Foto, grafikk, keramikk, maleri og tegning, nye medier og performance-kunst. I tillegg til master i kunst, tilbyr KHiB også en master i kuratorpraksis. Master i kuratorpraksis er et nytt studie, og det første kullet startet utdannelsen sin i 2015.

Du kan også ta både bachelor og master i design ved Kunsthøgskolen i Bergen. De har to studieretninger, enten møbel- og romdesign/ interiørarkitektur eller visuell kommunikasjon.

Ved Griegakademiet – institutt for musikk, kan du velge mellom fire studieretninger: Klassisk, jazz, komposisjon og tradisjonsmusikk.

Fra høsten 2017 flytter Institutt for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen inn i splitter nye lokaler i Møllendal.

Kunstakademiet i Trondheim (KIT) ble 1. januar 2017 et eget institutt ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Kunstakademiet har lange tradisjoner. Det ble opprettet av en gjeng kunstnere, like etter krigen, som mente det var behov for en profesjonell kunstutdannelse i Trondheim. I dag kan du studere billedkunst på både bachelor- og masternivå ved NTNU i Trondheim. De har spesialisert seg innen områdene: Maleri, grafikk, foto, skulptur og tidsbasert kunst. Skolen holder til på Nedre Elvehavn, like ved Nidelva, der de har hele 6000 m2 til disposisjon.

Kunstakademiet i Tromsø er verdens nordligst institutt for samtidskunst og de tilbyr studier i samtidskunst på både bachelor- og masternivå. Studiet har et særlig fokus på stedsorientering, økologi, samfunn og identitetspolitikk. Kunstakademiet i Tromsø ønsket sine første studenter velkommen i 2007, og ble med det landets fjerde kunstakademi. Samtidskunst har som primærfunksjon å speile den tiden vi lever i. Samtidskunsten skal være en kommentar til det som til enhver tid skjer rundt oss. Ved Kunstakademiet i Tromsø er primærfokuset på egen kunstnerisk virksomhet og arbeid fram mot utstilling.