Om Edvard Munch

Munch er utvilsomt Norges mest berømte kunstmaler, og hans verker er fortsatt ettertraktet verden over. Med ekspresjonistiske mesterverk som «Skrik», «Vampyr», «Stemmen», «Madonna» og «Livets dans» har han satt et definitiv preg på kunsthistorien.

Fra naturalisme til ekspresjonisme

Edvard Munch ble født på Løten i desember 1863. I 1880 startet han på Statens håndverk- og kunstindustriskole, det som i dag heter Kunsthøgskolen i Oslo,og to år senere begynte han på Christian Krohgs malerskole. Han var på dette tidspunkt også en aktiv del av bohemmiljøet i Kristiania. I starten av sin karriere malte Munch naturalistiske bilder, slik mange av hans venner og kolleger gjorde, og i 1883 fikk Munch sitt store gjennombrudd på Høstutstillingen.

Munch bevegde seg raskt bort fra naturalismen og over i symbolismen. Gjennom personlige malerier ønsket han å vise fram menneskers innerste følelser. Etter et opphold i Paris i 1885 lagde han sitt første impresjonistiske verk, «Dansemoro». Og i 1893 lagde han sitt store ekspresjonistiske gjennombruddsverk, «Skrik».

Mot midten av 1890-årene begynte Munch for alvor å arbeide med grafikk. Han jobbet både med etsning, litografi og tresnitt. «Madonna», «Kyss» og «Det syke barn» er i dag regnet som noen av verdens mest verdifulle grafikker. I løpet av sin karriere lagde Munch mer enn 700 grafikker, og alle disse nydelige verkene er nært knyttet til maleriene hans.

Munch i naturen

Etter oppholdet i Frankrike begynte Munch, sterkt inspirert av den franske symbolismen, å male bilder fylt med nordisk melankoli og naturmystikk. Dette ser vi tydelig i verk som «Stormen», «Aftenstund», «Livets dans» og «Melankoli».

Munchs fascinasjon for naturen går igjen i mange av hans største verk. Munch maleri «Solen» er kanskje en av verdens mest kraftfulle naturskildringer. Og de besnærende, blodrøde perlemorskyene i «Skrik» har gjort inntrykk på generasjoner av kunstelskere.

Munch vender hjem

Munch flyttet utenlands i 1889, først til Paris og siden til Nice og Berlin, men etter et opphold på en behandlingsklinikk i København vendte han tilbake til Norge i 1913. I 1916 kjøpte Munch eiendommen Ekely. Dette ble hans hjem fram til han døde i 1944. Ekely står sentralt i Munchs senere verker. I «Stjernenatt» har han fanget den spektakulære utsikten fra Ekely og mange av de siste selvportrettene hans, blant annet «Mellom klokka og sengen», er malt inne i huset.

Etter Munchs død overtok Oslo kommune Ekely, og på 1950-tallet ble det oppført 44 kunstnerboliger på eiendommen. Disse har vært bebodd av store norske kunstnere som Anne Raknes, Per Ung, Finn Faaborg, Guy Krohg og Sossen Krohg.

Noen av Munchs viktigste verk

Munch har en så lang liste av kjente verk som alle er betydelige at det er vanskelig å velge ut kun noen få, men her er et lite utvalg av de mest kjente og viktigste verkene hans listet:

Malerier:

 • Vår 1889 Nasjonalmuseet
 • Stormen 1893 Museum of Modern Art, New York
 • Skrik 1893 Nasjonalmuseet
 • Vampyr 1893 Munch-museet
 • Stemmen 1893 Museum og Fine Arts, Boston
 • Livets dans 1900 Nasjonalmuseet

Tresnitt:

 • Synden 1901
 • Pikene på broen 1920
 • Madonna 1895

Litografier:

 • Kyss 1895
 • Kvinner på stranden 1898
 • Det syke barn 1894
 • August Strindberg 1896
 • Angst 1896